2015

Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки». 2015. № 1 (6)

Tsyverenko G. Regarding to some aspects about human rights’ protection in the EU and Ukraine
Грищенко І.М. Інститути дифамації та оціночних суджень і українське законодавство щодо захисту честі, гідності та ділової репутації фізичної особи
Тодорошко Т.А., Оришака А. Социальная защита военнослужащих по обеспечению жильем
Глущенко А. Свобода мирних зібрань
Карпова П. Формування нормативно-правової бази, що регламентує права дітей та відповідальність за їх порушення в Україні
Цибульська А. Особливості закріплення та реалізації інформаційних прав громадян
Якименко Ю. Способи захисту авторських прав
Шкабаро В.М., Білицька Н. Нормативно-правове забезпечення механізму функціонування міст в Україні
Несинова С.В. Сучасні аксіологічні проблеми трансформації права в умовах глобалізаційних процесів
Іванова Т.М. Державна допомога сім’ям з дітьми в Україні в реаліях сьогодення
Посохова С. Суд присяжних в Україні як складова підвищення ефективності здійснення правосуддя
Рибіна С. Проблеми колізійності законодавства в практиці
Собчук Г. Ключові моменти проведення документальної перевірки
Пушкіна О.В., Лозицька С. Розвиток прийомної (фостерної) сім’ї у Великобританії
Палєєва Ю.С., Григорченко Д. Безпрецедентний феномен Європейського Союзу щодо юридичної форми
Мікуляк М. Регулювання міжнародного усиновлення на основі Конвенцій про права дітей та усиновлення
Кучеренко А. Формування нормативно-правової бази підприємницької діяльності
Лопата Н. Особливості реєстрації шлюбу за участю іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні
Мироненко М. Правове регулювання відносин за кредитним договором
Тимошенко І. Проблеми оподаткування благодійної діяльності у сфері бізнесу в Україні
Черненко А.П. Співвідношення понять захисту і правової допомоги у кримінальному процесі
Яхязаде Е. Спеціальні профілактичні заходи, спрямовані на запобігання та протидію вчиненню насильства в сім’ї
Самбор М.А. Провадження у справі про адміністративне правопорушення: погляди на поняття

 

 

ISSN 2226-2873

Архів номерів