2013

Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Юридичні науки" № 1(4) 2013

СТАТТІ   
 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 
 Єсімов С. С.

 ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ

 Ковалів М. В.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

 Несинова С. В.

 Проблеми юридичної діяльності як різновиду правової роботи в органах ДПС України

Пробко І. Б.

 Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів виконавчої влади

  ДЕРЖАВА ТА ПРАВО
 Шкабаро В. М.  Міжнародно-правові стандарти управління територіями
 Борисова Ю. В., Богданова А. А  Європейська інтеграція: погляд громадськості
 Палєєва Ю. С.  Референдумзагальновизнаний демократичний інститут: історія і сучасність
  ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
 Пушкіна О. В., Грищенко І. М.  Порушення права на повагу до честі, гідності та ділової репутації фізичної особи в мережі Інтернет
 Тєрєхова О. О.

 Юридична природа договорів про зміну черговості спадкування

 та зміну розміру спадкової частки

 Циверенко Г. П., Трикоз О. О.

 Шлюбний договір: українська сучасність
 Тодорошко Т. А., Оришака А. В.  СОСТОЯНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА
 Самбор М. А.

 НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗНЯТТЯМ ІНФОРМАЦІЇ З ТРАНСПОРТНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ТА ВСТАНОВЛЕННЯМ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ЗАСОБУ: ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТА УМОВИ ГАРАНТУВАННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА ЯК СПОЖИВАЧА ПОСЛУГ РУХОМОГО (МОБІЛЬНОГО) ЗВ’ЯЗКУ

 Черненко А. П., Шиян А. Г.

 ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ НА ДОСУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ  
 Воронко В. С.

 ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ НАСИЛЬНИЦЬКІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСОБИ ПІД ВПЛИВОМ НАРКОТИКІВ

 Чебикіна Т. С.

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 154 КК УКРАЇНИ «ПРИМУШУВАННЯ ДО ВСТУПУ В СТАТЕВИЙ ЗВ’ЯЗОК»

  ДО ПИТАНЬ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Иванова Т. М., Братусь А. В.

Материальная ответственность в трудовом праве Украины. Возмещениеущерба: нюансы, основания, последствия

 

 

Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Юридичні науки" № 2(5) 2013

 

СТАТТІ   
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС
 САМБОР М.А.

 

 ХУЛІГАНСТВО ЯК СКЛАД ДІЯННЯ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ЮРИДИЧНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ТА ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ТА КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 Броннікова К. В.

 ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

 Иванова Т. М.,Солодова А. О  ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ВРЕМЕНИ ОТДЫХА, ЕГО ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 Палеева Ю. С.

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 
 Горжій О. В.

 ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНІ

 Карпова П. В. 

 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИТИНИ В УКРАЇНІ

Кучеренко А. В  Конституційне право людини на підприємництво
 Собчук Г. І. 

 Ключові моменти проведення камеральної перевірки

 Цибульська А. В

 Право на доступ до інформації в Україні: конституційно-правовий аспект

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС 

 Безменко М. Є

 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ УЗАГАЛЬНОЕНОЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ПРИ РОЗГЛЯДІ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ У ВИРІШЕННІ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ

 ГРИЩЕНКО І.М.

 СПОСОБИ ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ В УКРАЇНІ 

 МИРОНЕНКО Д.В.

 ПРАВОВІ АСПЕКТИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 ТОДОРОШКО Т.А.

 ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

 ТИМОШЕНКО І.В.
 МЕЦЕНАТСТВО ТА БЛАГОДІЙНІСТЬ В УКРАЇНІ
 ЧИМБАРЬ А.Ю.

 ТОРГІВЛЯ ПРЕДМЕТАМИ МИСТЕЦТВА ТА АНТИКВАРІАТУ ЧЕРЕЗ АУКЦІОНИ

ЯКИМЕНКО Ю.А.

ОБ'ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 ДЕРЖАВА ТА ПРАВО 

 ГЛУЩЕНКО А.В.

 ВПЛИВ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ НА РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

 НЕСИНОВА С.В., ХАЧІКЯН М.П.

 ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРАВА У РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 ПЕРЕСІЧ Н.М.

 ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

 ПОСОХОВА С.Ю.

 МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ ПОБУДОВИ СУДОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

 ШКАБАРО В.М., РИБІНА С.А.

 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМАТИКИ КОЛІЗІЙНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

 ЯХЯЗАДЕ Е.М.

 НАСИЛЬСТВО В СІМ'Ї: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ЗАКОНОДАВСТВО  

 МАКАРОВА Л.Р., ЖИЛА Д.І.  ФІКТИВНІ АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА В УКРАЇНІ

СІМЕЙНЕ ПРАВО 

 
 ПУШКІНА О.В., ЛОЗИЦЬКА С.М.

 ПРИЙОМНІ (ФОСТЕРНІ) СІМ'Ї: АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД

 ЛОПАТА Н.О.

 ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ ШЛЮБУ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

 МІКУЛЯК М.А.

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО УСИНОВЛЕННЯ ВУКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО  
 ЧЕРНЕНКО А.П.

 ЧИ Є ВЕРСІЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ФАКТИЧНОЮ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ? 

  КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО
 ЛУЧКО С.В.

 МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕНІТЕЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 

 

ISSN 2226-2873

Архів номерів